Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Sẵn sàng cho Ngày hội tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ
Toàn tỉnh đã xóa được 2.800 nhà tạm

PTĐT - Cuộc vận động hỗ trợ xóa nhà tạm theo Quyết định 33/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ...