Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại tỉnh Thái Bình
Yên Lập giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1,75%/năm

PTĐT - Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Yên Lập thực hiện có hiệu quả, tạo được sự...