Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Tích cực thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế
750/921 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia

PTĐT - Giai đoạn 2016-2020 toàn tỉnh có 750/921 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia, đạt 81,4%, (tăng 171 trường so với giai đoạn 2010-2015).