Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Sông Đà cạn nước - Người nuôi cá lồng lao đao
Thanh Sơn chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô

PTĐT - Thanh Sơn là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn với tổng diện tích đất lâm nghiệp và đất có rừng gần 43 nghìn ha,...