Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Ngành thủy sản đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm 2019

Thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu lên 10 tỷ USD trong năm 2019, hoàn thành sớm mục tiêu được đặt ra đến năm 2020....