Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Việt Trì hướng tới một kỳ đại hội thành công
Hỗ trợ hơn 140 tỷ đồng giảm giá tiền điện cho khách hàng

PTĐT - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn chi tiết về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng...