Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
videos Điểm tin thời sự nổi bật tuần từ 14-20/9
Thị xã Phú Thọ có 2.284 lượt ý kiến tham gia vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội...

PTĐT - 100% các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ TX Phú Thọ ( 44/44) đã triển khai nghiêm túc việc tổ chức lấy ý kiến tham gia...