Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Tân Sơn bảo tồn các giá trị văn hóa

Thứ ba, 23/04/2019, 07:05:08
Print + | - Font Size: A
Tân Sơn bảo tồn các giá trị văn hóa

Tân Sơn bảo tồn các giá trị văn hóa

A Font Size: - | +

img2459-1555978013
Múa sạp của dân tộc Mường đã được bảo tồn và phát huy thông qua các lễ hội ở Tân Sơn.

PTĐT - Thực hiện Nghị quyết TƯ V khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, huyện Tân Sơn đã có nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Toàn huyện có 83% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với 19 dân tộc anh em, trong đó, dân tộc Mường chiếm 74%, dân tộc Dao chiếm 5,4% và dân tộc kinh chiếm 17%. Mỗi dân tộc đều có những tập quán sinh hoạt riêng, tạo nên nét văn hóa riêng biệt như: Dân tộc Mường có Đâm đuống; nghề truyền thống dệt thổ cẩm; tiếng nói, chữ viết; dân tộc Dao có Lễ lập tĩnh (cấp sắc); dân tộc H’Mông có múa khèn… Ngoài ra, những nét đẹp về phong tục, tập quán của các dân tộc được bảo tồn và phát huy ở các lễ hội. Điểm nhấn trong không gian văn hóa của huyện phải kể đến Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc gắn với Lễ hội xuống đồng xã Thu Cúc với mong muốn cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hóa, mùa màng tươi tốt, bội thu lúa thóc... 

Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy những nét đẹp về phong tục, tập quán của các dân tộc, huyện Tân Sơn luôn khuyến khích việc sưu tầm, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn liền với xây dựng đời sống văn hóa, góp phần bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, đồng thời chỉ đạo các xã củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB, đội văn nghệ dân gian truyền thống. Đến nay, toàn huyện có 124 đội đuống; 7 đội cồng chiêng; 195 đội văn nghệ quần chúng; 24 CLB hát Ví, hát Rang; 8 CLB múa sinh tiền và 40 CLB bắn nỏ… Các hoạt động giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống như: Sưu tầm, lưu giữ các làn điệu dân ca cổ, chữ viết đã góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Tiêu biểu như bà Hà Thị Sóng - nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể với loại hình diễn xướng dân gian được UBND tỉnh vinh danh năm 2017; bà Hà Thị Ngân người dân tộc Mường, ở khu Vường 1, xã Lai Đồng luôn sưu tầm, tâm huyết truyền dạy những làn điệu hát Ví, hát Rang cho người dân... Huyện Tân Sơn cũng đã kịp thời khôi phục 8 nhà sàn truyền thống người dân tộc Mường, thành lập 4 CLB văn nghệ ở khu dân cư xã Xuân Sơn với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú như hát Rang, hát Ví, múa ống, đánh cồng chiêng, đâm đuống… để phục vụ các du khách mỗi khi về tham quan Vườn Quốc gia Xuân Sơn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tham gia phát triển du lịch. 

Ông Trần Văn Giang - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: “Hiện vẫn còn một số nét văn hóa truyền thống, làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, nghề thủ công truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đang dần bị mai một. Do đó, để đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đồng bào các dân tộc thiểu số, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân; coi trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc; khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, truyền dạy và giới thiệu các di sản văn hóa đến công chúng... ”.

Quốc Đại

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang