Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kỳ IV: Nhân niềm tin, thêm sức mạnh

PTĐT - Không quy định công việc, nhiệm vụ cụ thể nhưng vai trò, đóng góp của những đảng viên là người có uy tín trong đồng bào dân tộc...

TIN BÀI KHÁC
Thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khoá XVIII

3 ngày, 1 giờ trước

PTĐT - Ngày 2/7, đồng chí Phạm Xuân Khai - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết ...

Hạ Hòa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

3 ngày, 5 giờ trước

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lầm thứ XIII của Đảng, đến nay các chi, Đảng bộ trong huyện Hạ Hòa...

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

3 ngày, 5 giờ trước

PTĐT - Tôi đề nghị bổ sung thêm vào báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát do Đại hội XVIII đã đề ra là: Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du...

“Nói đi đôi với làm”

3 ngày, 6 giờ trước

PTĐT - Đơn vị nọ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Mới được chuyển về làm thủ trưởng đơn vị sau Đại hội, ông Xuân khuyến khích cấp dưới góp ý kiến thẳng thắn: 

Cẩm Khê có 108 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 

4 ngày, 16 giờ trước

PTĐT - Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

4 ngày, 6 giờ trước

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khóa XVIII tại thị xã Phú Thọ

5 ngày trước

PTĐT - Ngày 30/6, tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Phú Thọ gồm các ông, bà: Lê Kim Khánh - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Thọ...

Thanh Sơn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

5 ngày, 5 giờ trước

PTĐT - Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng.