Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 - 15/10/2020)

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tham mưu công tác dân vận

Thứ năm, 15/10/2020, 08:10:05
Print + | - Font Size: A
Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tham mưu công tác dân vận

Phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tham mưu công tác dân vận

A Font Size: - | +

99-1602756574
Lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Ban Dân vận các cấp tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Ảnh: Thanh Nga

PTĐT - Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo “Sự thật”, số 120 với bút danh X.Y.Z. Bài báo có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện tư tưởng “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”; là cẩm nang về công tác dân vận, chỉ dẫn đầy đủ, sâu sắc về mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp dân vận đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức chính quyền, đoàn thể trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Tháng 10/1999, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận”, Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 15/10/1930 là Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước”. 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng và đất nước, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng dân vận và tư tưởng dân vận của Bác. Trải qua các thời kỳ, Đảng đều có đường lối, chủ trương đúng đắn, quyết sách kịp thời để lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân vận; coi công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược và luôn yêu cầu “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân” (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII). 

Ở tỉnh Phú Thọ, tháng 3/1948, yêu cầu nhiệm vụ của cuộc kháng chiến ngày càng cao, đòi hỏi phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng, Tỉnh ủy quyết định thành lập các ban chuyên môn giúp việc, trong đó có Ban Dân vận.

Từ khi thành lập, ở từng thời kỳ, Ban Dân vận luôn bám sát định hướng của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân. 

Từ năm 2015 đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, dân chủ ở cơ sở. Tiếp thu, tổng hợp ý kiến Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong theo dõi, nắm bắt tình hình Nhân dân; triển khai thực hiện công tác dân vận đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua công tác phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, tình hình Nhân dân được tổng hợp, phân tích, xử lý và giải quyết kịp thời, triệt để, từ đó phát huy được sức dân trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 


44-1602756591
Thực hiện chương trình công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và người dân xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn chung sức làm đường giao thông nông thôn.

Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được chú trọng phối hợp, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác dân vận chính quyền. Thực hiện “Năm Dân vận chính quyền”, chương trình phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị, các ngành được rà soát, rõ nhiệm vụ và phù hợp hơn trong từng năm. Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được thực hiện nền nếp, hướng vào những vấn đề thiết thực, nổi cộm và tập trung ở cấp huyện và cơ sở, đặc biệt là tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong việc sắp xếp khu dân cư; đơn vị hành chính cấp xã. Đã rà soát, giải quyết 10 vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài; giải quyết đúng thời hạn quy định đạt 90,02% số vụ việc thuộc thẩm quyền; tổ chức 1.365 hội nghị đối thoại trực tiếp (định kỳ và đột xuất) với 122.428 người tham gia, có 15.992 ý kiến của người dân, trong đó 14.025 ý kiến được giải quyết tại hội nghị (đạt 87,7%); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 85,89%. Ban Dân vận phối hợp với lực lượng vũ trang tập trung làm chương trình công tác dân vận ở những xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa; huy động nguồn lực xã hội hoá trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ; Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của cấp ủy, Ban Dân vận đã tham mưu duy trì hoạt động chuyên sâu của 3 Tiểu  ban thực hiện dân chủ, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện dân chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Công tác nghiên cứu, tham mưu, duy trì phong trào thi đua, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ dân vận có nhiều tiến bộ. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã nghiên cứu và chỉ đạo việc đăng ký xây dựng, nhân rộng, xét công nhận, biểu dương trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát động Cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có 6.021 mô hình “Dân vận khéo” (4.073 mô hình tập thể, 1.948 mô hình cá nhân) trên tất cả các lĩnh vực. Việc xây dựng mô hình Dân vận khéo theo từng ngành, từng địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai ở tất cả các nội dung, góp phần quan trọng, tạo điều kiện cho cơ sở xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hỗ trợ đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. 

Những kết quả đó góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; chuẩn bị đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba vào dịp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI - năm 2020.

Để thực hiện tốt công tác Dân vận trong tình hình mới, trong thời gian tới Ban Dân vận các cấp tập trung nắm bắt tình hình, tư tưởng Nhân dân trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công chuẩn bị, tham gia phục vụ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Dân vận, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến năm 2025. 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang