Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Thực hiện Chỉ thị 05 ở các huyện miền núi: Tạo lan tỏa từ những nội dung đột phá

PTĐT - Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh ...

TIN BÀI KHÁC
Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác

15/05/2019

PTĐT -  Thực hành tiết kiệm theo Bác là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”, nhưng cũng “không phải là bủn xỉn”, “tiết kiệm không phải là ép bộ đội, cán bộ và nhân dân nhịn ăn, nhịn mặc”, mà chi tiêu ở những việc cần thiết, thể hiện nếp sống văn minh.

Học và làm theo chữ “Kiệm” của Bác

14/05/2019

PTĐT - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ”.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Khối các cơ quan tỉnh

12/05/2019

PTĐT - Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp cao, năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 08-QĐi/TW,...

Việt Trì khen thưởng 43 tập thể, cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác

09/01/2019

PTĐT - Chiều 9-1, Thành ủy Việt Trì tổ chức tổng kết Chương trình số 15-Ctr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố năm 2017-2018. 

Tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

31/12/2018

PTĐT - Sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Khi thầy cô giáo là gương sáng về học tập và làm theo Bác

09/12/2018

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn đã cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực và hiệu quả.

Tuy Lộc làm theo Bác

07/12/2018

PTĐT - Xác định học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, lâu dài, Đảng ủy xã Tuy Lộc (huyện Cẩm Khê)...

Thi đua làm theo lời Bác

19/11/2018

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tập trung lãnh đạo, chủ động triển khai thực hiện tích cực, toàn diện với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả, thiết thực.