Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Hiệu quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Phù Ninh

PTĐT - Xác định việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn thành đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã mới là một chủ...

TIN BÀI KHÁC
Nâng cao vai trò của Đảng bộ cơ sở trong phát triển kinh tế

16/07/2019

PTĐT - Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ta đã có Quy định số 94-QĐ/TW, 95-QĐ/TW và mới đây nhất là Quy định số 127-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Giao ban trực tuyến ngành Tổ chức Xây dựng Đảng

01/07/2019

PTĐT - Ngày 1-7, đồng chí Phạm Minh Chính- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. 

Chính quyền quyết tâm, lòng dân đồng thuận

13/06/2019

PTĐT - Việc triển khai xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư để thành lập khu dân cư mới trên địa bàn thị xã Phú Thọ nhìn chung đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và chính quyền các cấp. Tuy nhiên, vẫn còn không ít băn khoăn từ cơ sở, cần sự hướng dẫn và tuyên truyền kịp thời của các ngành chức năng.

Đảng bộ xã Sơn Thủy lãnh đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế

10/06/2019

PTĐT - Xã miền núi Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy có gần 8.400 nhân khẩu, tỷ lệ đồng bào theo đạo Công giáo chiếm 87% dân số.

Kỳ IV: Hóa giải các rào cản

06/06/2019

PTĐT - Nhằm đẩy mạnh CNH - HĐH nông nghiệp, nông  thôn, dưới sự lãnh đạo đúng đắn sáng tạo của Đảng bộ tỉnh, cả hệ thống chính trị và nhân dân đã vào cuộc tích cực...

Long Cốc xây dựng Đảng bộ vững mạnh

06/06/2019

PTĐT - Đảng bộ xã Long Cốc, huyện Tân Sơn hiện có 12 chi bộ trực thuộc, (trong đó có 8 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế) với 166 đảng viên. Những năm qua, song song với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Đảng bộ xã đã luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng (XDĐ), góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Kỳ III: Bài học từ lấy dân làm gốc

05/06/2019

PTĐT - Sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, Đảng ta rút ra một bài học vô cùng quan trọng đó là: “Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Kỳ II: Thành công nhờ đổi mới tư duy

04/06/2019

PTĐT - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác chỉ đạo phát triển sản xuất của các địa phương trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới tập trung cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp trên cơ sở các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm phát huy tối đa lợi thế, thế mạnh nông nghiệp của mình.