Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Chính quyền quyết tâm, lòng dân đồng thuận

PTĐT - Việc triển khai xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập khu dân cư để thành lập khu dân cư mới trên địa bàn thị xã Phú Thọ...

TIN BÀI KHÁC
Đảng khơi nguồn, “tam nông” đổi mới

03/06/2019

PTĐT - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các nhiệm vụ quan trọng giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ...

Kỳ III: Những bài học kinh nghiệm từ cơ sở

30/05/2019

PTĐT - Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Kỳ II: Những cách làm hay, sáng tạo

29/05/2019

PTĐT - Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, bằng nỗ lực vào cuộc, quyết tâm cao của cấp ủy Đảng ở mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị...

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Chuyện cũ mà... không cũ !

28/05/2019

PTĐT - Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên. Mặc dù thời gian qua, Phú Thọ đã có nhiều động thái tích cực, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng SHCB...

Kỳ IV: Lấy phòng ngừa làm trụ cột

27/05/2019

PTĐT - Kinh nghiệm ở nhiều nước trên thế giới, thực hiện phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn lấy phòng ngừa làm trụ cột. Công ước của Liên hợp quốc về ...

Kỳ III: Phát huy vai trò giám sát, nêu gương 

24/05/2019

PTĐT - Phòng chống tham nhũng (PCTN) luôn thu hút mối quan tâm, lo lắng hàng đầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời mong muốn Đảng và Nhà nước...

Điều đọng lại từ một hội thi

23/05/2019

PTĐT - “Tôi rất vui và vinh dự khi được tham dự hội thi Bí thư chi bộ - báo cáo viên giỏi vòng huyện. Năm nay hơn 60 tuổi, nhưng tôi thấy mình như trẻ lại bởi tâm trạng hồi hộp, lo lắng thường có ở tất cả các thí sinh trước khi bước vào cuộc thi.

Kỳ II: Khó nhưng không phải không làm được

23/05/2019

PTĐT - Chủ trương của Đảng, Nhà nước không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, hay đặc quyền trong phòng chống tham nhũng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy”.