Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN BÀI KHÁC
Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

4 ngày, 20 giờ trước

PTĐT - Tôi đề nghị bổ sung thêm vào báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu tổng quát do Đại hội XVIII đã đề ra là: Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du...

Cẩm Khê có 108 lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh 

4 ngày, 7 giờ trước

PTĐT - Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh...

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

5 ngày, 20 giờ trước

Thanh Sơn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp

6 ngày, 20 giờ trước

PTĐT - Công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng.

Một số ý kiến đóng góp về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

6 ngày, 20 giờ trước

PTĐT - Đảng bộ tỉnh đã đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng, lãnh đạo quân và dân ta làm được rất nhiều việc trọng đại. Nhiệm kỳ Đại hội 2015-2020...

Lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025

7 ngày, 12 giờ trước

PTĐT - Ngày 29/6,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đa số ý kiến thống nhất lựa chọn chủ đề Đại hội

7 ngày, 18 giờ trước

PTĐT - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia đóng góp của các vị Ủy viên ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị; đồng thời hướng dẫn Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh. Sau đây là tổng hợp một số nội dung tham gia đóng góp ý kiến.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025

28/06/2020

PTĐT - Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới, ngày 28/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Quân ủy Trung ương chọn tổ chức Đại hội trước làm cơ sở cho Thường vụ Quân ủy Trung ương và các Đảng bộ trong toàn quân rút kinh nghiệm.