Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Phù Ninh: Sớm đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

PTĐT - Sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Phù Ninh đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chính...

TIN BÀI KHÁC
Thẩm định maket tuyên truyền - khánh tiết phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

17/09/2020

PTĐT - Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TBTCĐH ngày 17/7/2020 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 17-9, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch...

Gần 43.000 lượt ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng

15/09/2020

PTĐT - Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bám sát nội dung gợi ý thảo luận của Trung ương đối với từng dự thảo văn kiện và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chi, đảng bộ trong tỉnh đã tập trung thảo luận và tham gia ý kiến đóng góp.

Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

14/09/2020

PTĐT - Ngày 14/9, tại chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Xuân Khai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đá Cạn - Nghị quyết chưa “bám rễ” đất nghèo ! 

14/09/2020

PTĐT - 5 năm trước đây, sau  nhiều năm trăn trở với câu chuyện thoát nghèo cho bản người Dao Đá Cạn, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn...

Kỳ III: Giải bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

09/09/2020

PTĐT - Qua số liệu thống kê cho thấy, hiện nay Phú Thọ đang trong thời kỳ dân số vàng với nguồn cung lao động dồi dào, ổn định; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70%...

Kỳ II: “Đất gọi chim về”

08/09/2020

PTĐT - Như chúng tôi đã trình bày trong kỳ trước, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Phú Thọ đã có những chính sách kịp thời nhằm kích cầu, thu hút, tạo môi trường thuận lợi...

Nhân lực khơi… nội lực

07/09/2020

PTĐT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc”. Trong mỗi giai đoạn của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp...

Thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa” 

02/09/2020

PTĐT - Với tinh thần thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy...