Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Long Cốc xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Thứ năm, 06/06/2019, 10:05:24
Print + | - Font Size: A
Long Cốc xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Long Cốc xây dựng Đảng bộ vững mạnh

A Font Size: - | +

Cây chè đã mang lại thu nhập ổn định cho người làm chè ở chè Long Cốc .
Thời gian qua, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển cây chè, mang lại thu nhập ổn định giúp người dân Long Cốc thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

PTĐT - Đảng bộ xã Long Cốc, huyện Tân Sơn hiện có 12 chi bộ trực thuộc, (trong đó có 8 chi bộ khu dân cư, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ trạm y tế) với 166 đảng viên. Những năm qua, song song với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Đảng bộ xã đã luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng (XDĐ), góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Nơi - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý và rèn luyện đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức, kỷ luật và năng lực thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ luôn tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp, đề xuất ý kiến và vận dụng hiệu quả vào thực tế cơ sở. Cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực…, tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã thường xuyên triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ về thực hiện các nội dung phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần tạo dựng niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất. Có 93,3% dân số là đồng bào DTTS, hàng năm, Long Cốc đều làm tốt công tác phát triển Đảng. Trong 4 năm gần đây, Đảng bộ xã đã kết nạp được 36 đảng viên mới. 

Tích cực cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã luôn quan tâm hướng dẫn, tập huấn cho các chi ủy về nội dung, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những việc được cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm, quy chế làm việc, chế độ công tác, sinh hoạt Đảng; thực hiện quy tắc ứng xử về giữ gìn đạo đức, lối sống để chủ động phòng ngừa vi phạm ngay tại cơ sở; chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt về năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hằng năm, Đảng bộ xã ban hành nghị quyết chỉ đạo UBND xã tập trung xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất, kiên cố hóa các công trình thủy lợi phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Năm 2018, tổng sản lượng lương thực của xã đạt hơn 1.374 tấn; an ninh lương thực được đảm bảo với bình quân lương thực đầu người đạt 394 kg/người/năm. Cây chè được xác định là cây kinh tế mũi nhọn của xã, với tổng diện tích gần 700ha, trong đó diện tích chè cho thu hoạch là 625ha, diện tích trồng mới và trồng lại là 7,85ha. Nhờ áp dụng rộng rãi tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống chè mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng năng suất chè của xã đạt bình quân 14,25 tấn/ha; sản lượng chè búp tươi là hơn 8.906 tấn… Sản phẩm chè ở Long Cốc đã mang lại những giá trị kinh tế cao và là địa danh có tiềm năng phát triển du lịch tốt ở Tân Sơn.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM) xã đã huy động các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí, nhất là phát triển hạ tầng nông thôn… Bằng kinh phí ngân sách địa phương, ngân sách Nhà nước hỗ trợ, cùng với nhân dân đóng góp đã xây dựng mới và mở rộng thêm được 5 tuyến đường dài 1,11km, ở 5 khu dân cư, tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản và giao thông gần 7,5 tỷ đồng. Đảng ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM đối với các chi bộ nông thôn (trực tiếp giám sát 4 chi bộ). 100% các chi bộ được giám sát thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch xây dựng NTM của khu.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng ở Long Cốc đã củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ thực sự TSVM. Đây cũng là động lực, nền tảng vững chắc giúp địa phương sớm hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

 

NgọcKhánh

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang