Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Yên Lập duy trì và bảo tồn các giá trị văn hóa

Thứ tư, 23/01/2019, 06:46:42
Print + | - Font Size: A
Yên Lập duy trì và bảo tồn các giá trị văn hóa

Yên Lập duy trì và bảo tồn các giá trị văn hóa

A Font Size: - | +

1anh-bai-chu-tich-yen-lap-1547439472
Múa trống đu - điệu múa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường huyện Yên lập đang được bảo tồn, giữ gìn và phát huy.

PTĐT - Trên địa bàn huyện Yên Lập có 17 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)  trên 64.000 người, chiếm trên 77% dân số; đông nhất là dân tộc Mường trên 50.000 người, tiếp đó là dân tộc Dao, dân tộc Mông và các dân tộc khác. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa công cụ, nhạc cụ, các phong tục tập quán, lễ hội truyền thống riêng tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng nhiều màu sắc. 

Xác định bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc là một trong những nội dung quan trọng nâng cao đời sống, văn hóa ở cơ sở,  trong những năm qua huyện Yên Lập luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn chủ động xây dựng các chương trình, đề án, huy động các nguồn lực tập trung cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc. 

Vì vậy, nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy, công tác xã hội hóa được tăng cường và thu hút được đông đảo các tổ chức và nhân dân chung tay thực hiện. Các di tích di sản văn hóa như: Khu di tích lịch sử - văn hóa  cấp tỉnh Chiến khu cách mạng Lòng Chảo Minh Hòa; đình Phục Cổ (Minh Hòa); Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân, xã Xuân An; Cây di sản ở Xuân An và Minh Hòa… được trùng tu, tôn tạo.

Một số lễ hội truyền thống của đồng bào Mường, Dao như: Lễ đóng cửa rừng, mở cửa rừng, lễ vào nhà mới, lễ cúng sức khỏe, lễ chúc phúc, lễ mừng cơm mới, lễ lập tỉnh, tết nhảy…; các thể loại văn nghệ dân gian như: Hát giang, hát ví, múa mỡi, trống đu, sênh tiền của đồng bào dân tộc Mường; hát đối, múa rùa, múa chuông của dân tộc Dao được khôi phục. Duy trì và phát huy các môn thể thao truyền thống như bắn nỏ, đẩy gậy; các trò chơi dân gian kéo co, ném còn… đồng thời mở nhiều lớp truyền dạy hát Xoan và các làn điệu dân ca của các dân tộc trong huyện; tham gia biểu diễn tại các hội thi, các chương trình văn nghệ quần chúng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước và địa phương. 

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện các chương trình, đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa; mở rộng giao lưu văn hóa nhằm giới thiệu rộng rãi những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của các dân tộc, hạn chế những tác động xấu của văn hóa ngoại lai. Đặc biệt, khuyến khích phục hồi các lễ hội dân gian truyền thống mang tính tiêu biểu của các dân tộc; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo cho các địa phương có điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, phát huy tối đa nét văn hóa truyền thống của mỗi cộng đồng.

Trần Việt Hùng

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang