Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 40

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 41

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/elements/web/event/EventDetail.php on line 42
Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Notice: Undefined index: event_name in /home/www/baophutho.vn/frontend/view/templates/web/event/EventDetail.tpl.php on line 16
Đáp ứng nhu cầu chính đáng của giáo viên

11/12/2018

Đáp ứng nhu cầu chính đáng của giáo viên

PTĐT - Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến sẽ thông qua Tờ trình đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND, ngày 8-12-2016 của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017, thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020.

Tránh lãng phí đất đai khi dự án Trung tâm giống vật nuôi giải thể

10/12/2018

Tránh lãng phí đất đai khi dự án Trung tâm giống vật nuôi giải thể

PTĐT - Trung tâm giống vật nuôi cơ sở 2 tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê thuộc dự án “Nâng cao năng lực sản xuất giống vật nuôi tỉnh Phú Thọ” của Sở Nông nghiệp& PTNT được triển khai từ cuối năm 2013. Để phục vụ công trình của dự án, UBND huyện Cẩm Khê đã có văn bản thu hồi đất...

Xử lý ô nhiễm môi trường ở xã Đồng Lương: Cần biện pháp mạnh !

10/12/2018

Xử lý ô nhiễm môi trường ở xã Đồng Lương: Cần biện pháp mạnh !

PTĐT - Tháng 3-2018, khi Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ thuộc tập đoàn Hòa Phát (Công ty Hòa Phát) bắt đầu đi vào hoạt động thử nghiệm cũng là thời điểm các hộ dân quanh khu vực khu dân cư Vạn Thắng (khu 16) xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê bức bối, khổ sở vì ô nhiễm môi trường.

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt mục tiêu đề ra

10/12/2018

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt mục tiêu đề ra

Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt mục tiêu đề ra

Nhiều tuyến đường giao thông ở Thanh Ba đang bị xuống cấp

07/12/2018

Nhiều tuyến đường giao thông ở Thanh Ba đang bị xuống cấp

PTĐT - Tại huyện Thanh Ba còn một số tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã xuống cấp nghiêm trọng cần sớm được nâng cấp sửa chữa.