Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kỷ niệm 80 năm thành lập đảng bộ thành phố Việt Trì
Đảng bộ thành phố Việt Trì - những mốc son qua 80 năm (tiếp)

2 ngày, 11 giờ trước

Đảng bộ thành phố Việt Trì - những mốc son qua 80 năm (tiếp)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, nhân dân Việt Trì bước vào thực hiện kế hoạch Nhà nước năm năm lần thứ hai, lần thứ ba, giành được những kết quả to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; sản xuất nông nghiệp phát triển khá; công nghiệp Trung ương và địa phương được đẩy mạnh.

Đảng bộ thành phố Việt Trì - những mốc son qua 80 năm (tiếp)

3 ngày, 10 giờ trước

Đảng bộ thành phố Việt Trì - những mốc son qua 80 năm (tiếp)

Hòa bình lập lại, những năm đầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Việt Trì được Trung ương Đảng và Chính phủ chọn làm điểm xây dựng khu công nghiệp. Ngày 28/11/1958, đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ bổ nhát quốc đầu tiên khởi công xây dựng khu công nghiệp Việt Trì.

Đảng bộ thành phố Việt Trì - những mốc son qua 80 năm (tiếp)

5 ngày, 4 giờ trước

Đảng bộ thành phố Việt Trì - những mốc son qua 80 năm (tiếp)

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng, là điều kiện cơ bản quyết định những thắng lợi oanh liệt và những bước nhảy vọt lớn trong lịch sử dân tộc những năm sau này.

Sức hút của thành phố “ngã ba sông”

5 ngày, 4 giờ trước

Sức hút của thành phố “ngã ba sông”

PTĐT - Việt Trì là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, là thành phố có 2 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Với những đặc trưng đó, những năm gần đây, Việt Trì luôn tạo được sức hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư về phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng du lịch.

Đảng bộ thành phố Việt Trì - những mốc son qua 80 năm

6 ngày, 11 giờ trước

Đảng bộ thành phố Việt Trì - những mốc son qua 80 năm

PTĐT - Việt Trì, nơi phát tích, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi các Vua Hùng chọn làm kinh đô đầu tiên của Nhà nước Văn Lang, là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng. Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước từ thời đại Hùng Vương đến nay, lịch sử Việt Trì luôn gắn liền với những trang sử hào hùng của dân tộc.

“Dạy tốt, học tốt” ở Việt Trì

06/11/2019

“Dạy tốt, học tốt” ở Việt Trì

PTĐT - Những năm qua, để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), thành phố Việt Trì đã tập trung chỉ đạo tăng cường các nguồn lực đầu tư phát triển sự nghiệp GD&ĐT...

Dấu ấn tuổi trẻ với Hội thi “Tìm hiểu  lịch sử Đảng bộ thành phố Việt Trì”

04/11/2019

Dấu ấn tuổi trẻ với Hội thi “Tìm hiểu  lịch sử Đảng bộ thành phố Việt Trì”

PTĐT - Xác định tầm quan trọng đặc biệt của Hội thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ thành phố Việt Trì (1939-2019)”, ngay khi phát động, Thành đoàn đã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức, thể lệ cuộc thi, hệ thống câu hỏi triển khai đến các cơ sở đoàn trực thuộc, đôn đốc cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia dự thi với tỷ lệ cao nhất; đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Xây dựng, chỉnh trang đô thị hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ thành phố

01/11/2019

Xây dựng, chỉnh trang đô thị hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ thành phố

PTĐT - Thành phố Việt Trì là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ thành phố, Việt Trì tiếp tục được đầu tư xây dựng, chỉnh trang với nhiều công trình, dự án lớn, tạo ấn tượng sâu sắc không chỉ với bà con, du khách đến thăm mà còn là niềm tự hào đối với mỗi người dân thành phố ngã ba sông nói riêng, mỗi người dân Đất Tổ nói chung.