Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (3/1940 * 3/2020)
Phát huy vai trò lãnh đạo ở Công ty cổ phần Giấy Việt Trì

6 giờ, 22 phút trước

Phát huy vai trò lãnh đạo ở Công ty cổ phần Giấy Việt Trì

PTĐT - Trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Công ty cổ phần Giấy Việt Trì hiện có 9 chi bộ với 191 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông và người lao động, Đảng bộ công ty 13 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu.

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh

1 ngày, 5 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh

Chặng đường 80 năm vinh quang  của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

2 ngày, 3 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang  của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền được các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở quan tâm củng cố. Việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước tiếp tục được quan tâm đầu tư, hiện đại hóa nền hành chính.

Chặng đường 80 năm vinh quang  của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

5 ngày, 5 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang  của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Về công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm xây dựng cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đã kịp thời triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương, gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; đổi mới theo hướng coi trọng việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

6 ngày, 6 giờ trước

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Công tác dân số và phát triển được quan tâm chỉ đạo. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 91%. Công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em được triển khai có hiệu quả...

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

19/02/2020

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Các ngành dịch vụ phát triển khá toàn diện, từng bước khai thác được lợi thế, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

18/02/2020

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

PTĐT - Từ sau đại thắng Mùa xuân năm 1975 và nhất là từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ...

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

17/02/2020

Chặng đường 80 năm vinh quang của Đảng bộ tỉnh (tiếp)

Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng Tám, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ