Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ bảy, 23/11/2019, 12:20:10
Print + | - Font Size: A
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

A Font Size: - | +

img9466-1574490072

PTĐT - Sáng 23/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và kế hoạch đầu tư công năm 2020; tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2019 mặc dù có nhiều khó khăn thách thức song nhờ thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh nên kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, 12/12 chỉ tiêu KT-XH đã hoàn thành. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,8% so với năm 2018. Tổng sản phẩm trên bình quân đầu người đạt 44,39 triệu đồng; giá trị xuất khẩu ước đạt 1,95 tỷ USD, tăng 29% so với năm 2018; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 29,05 nghìn tỷ đồng, tăng 11%; tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 7.034 tỷ đồng, đạt 104% dự toán. Tỷ lệ đường GTNT được kiên cố đạt 66,2%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế ước đạt 88%, tăng 14,4%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT ước đạt 91%; tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 66,5%. Toàn tỉnh có thêm 24 xã đạt chuẩn NTM, 32 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 105 xã, 723 trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm 1,32% hiện hộ nghèo của toàn tỉnh còn 5,77%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện kết cấu hạ tầng trọng điểm được chú trọng hoàn thiện để thu hút đầu tư, bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm.


img9427-1574490086

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, công tác đảm bảo an sinh được chú trọng, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và sắp xếp hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai đúng quy định; đặc biệt tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, năm 2019 tổng nguồn vốn đầu tư được phân bổ trên địa bàn tỉnh đạt 4.680,6 tỷ đồng, ngay từ đầu năm công tác quản lý, phân bổ nguồn vốn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, trong năm UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp các ngành trên địa bàn tập trung chỉ đạo tháo gỡ ướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nên tiến độ thực hiện giải ngân các nguồn vốn đạt khá, góp phần hoàn thiện kết cấu cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH. Bên cạnh đó công tác quản lý thu, chi ngân sách được thực hiện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả; ngành thuế và các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; nhiệm vụ chi đảm bảo tiến độ, đáp ứng các yêu cầu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, an sinh xã hội…

​Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng khởi sắc, nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt cao, lĩnh vực văn hóa thể thao có bước đột phá, kết quả này được kế thừa xây dựng từ nhiều năm cùng sự thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nhân dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thu hút đầu tư, thu nộp ngân sách Nhà nước, quản lý đất đai, khoáng sản, bến bãi…


img9439-1574490114

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần nhìn nhận nghiêm túc, thẳng thắn những tồn tại hạn chế để rút ra các bài học, đề ra chiến lược, kế hoạch cụ thể cho sự phát triển tăng trưởng bền vững, đặc biệt là năm 2020 - năm cuối triển khai kế hoạch 5 năm 2016- 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cấp, các ngành trong tỉnh cần bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ, dự báo những tác động ảnh hưởng của thế giới, khu vực để tính toán xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp sát thực tế. Trọng tâm giữ vững tăng trưởng, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, nhà ở…; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, ít tác động ảnh hưởng đến môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án, phát hiện và xử lý kịp thời các dự án gây ô nhiễm môi trường. Trong lĩnh vực dịch vụ, đây là một trong 4 khâu đột phá của tỉnh cần có định hướng, cách thức phát triển phù hợp, gắn phát triển dịch vụ, du lịch và văn hóa thể thao; đẩy mạnh xã hội hóa trong y tế, giáo dục, thể thao đảm bảo đúng định hướng của tỉnh để phát triển bền vững, hiệu quả.

img9425-1574490123

Bên cạnh đó cần quan tâm thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, bố trí nhân sự phù hợp với thực tế từng địa phương không để xáo trộn, giữ vững tư tưởng cán bộ đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Về kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách năm 2020, đồng chí yêu cầu việc phân bổ vốn phải đảm bảo đúng quy định, phân bổ trên nguyên tắc ưu tiên quyết toán các công trình, hạng mục đã hoàn thành, tập trung đầu tư vốn có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Về thu ngân sách, tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước, nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ ngành thuế, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, nợ đọng thuế, chuyển giá sai quy định…

Cũng trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về Bảng giá đất 5 năm 2020 - 2024; giao chỉ tiêu biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu dân cư, khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã, khu dân cư.

Mai Phương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang