Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi hai khóa XVIII

Thứ sáu, 02/10/2020, 10:21:23
Print + | - Font Size: A
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi hai khóa XVIII

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi hai khóa XVIII

A Font Size: - | +

mg8489-1601608903
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu chủ trì hội nghị

PTĐT - Ngày 2/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi hai khóa XVIII để nghe và cho ý kiến vào dự thảo các báo cáo trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo tiến độ các nội dung về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; chương trình, nội quy, quy chế, kịch bản điều hành Đại hội và các cơ quan tham gia điều hành, giúp việc Đại hội; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.


mg8465-1-1601608953

Báo cáo tiến độ các nội dung về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy trình bày tại hội nghị nêu rõ: Công tác chuẩn bị chuẩn bị dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được thực hiện nghiêm túc, khoa học, đảm bảo đúng yêu cầu Chỉ thị số 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị đã được tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các tầng lớp nhân dân và xin ý kiến một số bộ ban, ngành trung ương và báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị với 12.830 lượt tham gia góp ý. Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp đã được Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã qua 8 lần chỉnh sửa, chủ đề đại hội được xác định là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. 

img2246-1601608987

Nội dung dự thảo các văn kiện đã bám sát tư tưởng, quan điểm lớn nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho nhiệm kỳ tới thể hiện tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội, căn cứ Kế hoạch số 106 của Tỉnh ủy, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đã xây dựng và ban hành Kế hoạch về tuyên truyền khánh tiết và hướng dẫn về nội dung và hình thức trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, chuẩn bị các phương án đảm bảo về công tác y tế, công tác phòng chống dịch bệnh; công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Đại hội...

Về phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống, song kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả nổi bật: Tỉnh đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và được xếp vào nhóm các tỉnh có “nguy cơ thấp”. Kinh tế vẫn giữ được mức tăng trưởng dương trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của đại dịch; sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ đã có những tín hiệu khởi sắc sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Một số ngành sản xuất chủ đạo vẫn duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ như: Sản xuất trang phục tăng 19,14%, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc, xuất khẩu ước đạt 3.645 triệu USD bằng 2 lần so với cùng kỳ. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận được 113 xã (tương đương 86 xã sau sáp nhập), tăng 7 xã so với năm 2019, có 246 khu dân cư nông thôn mới. Từ tháng 5 đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã có những tín hiệu khôi phục, không còn tình trạng doanh nghiệp phải ngừng sản xuất, các doanh nghiệp chủ lực sản xuất phải ngừng sản xuất trong quý I và đầu quý II đã sản xuất trở lại. Có 535 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 3.300 tỷ đồng…


mg8481-2-1601608979

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang, các đại biểu đã thống nhất với các báo cáo trình bày tại đại hội.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu khẳng định: Trong 5 năm qua, với 22 kỳ hội nghị Ban chấp hành, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí Ủy viên BCH khóa XVIII đã thể hiện ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, trước dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng  bộ tỉnh vào cuộc sống và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Để chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các tiểu ban và các cơ quan chức năng hoàn tất các công việc còn lại đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Đại hội theo hướng thiết thực, tiết kiệm, an toàn. Tiểu ban văn kiện tiếp tục tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp ý kiến để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo văn kiện, nghị quyết trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành. Các đồng chí BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh: Để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành công tốt đẹp, các cấp ủy cần có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành động của các thế lực xấu lợi dụng việc góp ý, đề xuất phát tán các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái lệch lạc, tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước.

Cùng với việc tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương phải chủ động triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi trong tầng lớp nhân dân hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí yêu cầu: Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan đến Đại hội trình Trung ương Đảng chuẩn y kết quả Đại hội để ổn định bộ máy lãnh đạo, kịp thời chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Lê Thương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang