Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
TIN INFOGRAPHICS

Phú Thọ: Tỉnh đầu tiên có huyện đạt chuẩn NTM khu vực miền núi phía Bắc

Thứ ba, 08/10/2019, 10:45:02
Print + | - Font Size: A

nong-thon-moi1-1570506390
nong-thon-moi2-1570506403