Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Giải pháp đồng bộ giảm thiểu tai nạn giao thông

PTĐT - Mặc dù có sự gia tăng cả về cơ giới và các loại hình vận tải song bằng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, sự vào...

TIN BÀI KHÁC
Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

15/09/2020

PTĐT - Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày 24/3/2020 Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Chất lượng nâng tầm thương hiệu

12/09/2020

PTĐT - Chất lượng nông sản, thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sức khỏe của nhân dân. Khách hàng hiện nay có xu hướng tiêu dùng đòi hỏi hàng hóa có chất lượng ...

Đảm bảo an toàn cho năm học mới

08/09/2020

PTĐT - Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, do đó, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh yên tâm trở lại trường, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được ngành giáo dục thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Đảm bảo an ninh lương thực gắn với phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững

27/08/2020

PTĐT - Thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 5/8/2009 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020” và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tỉnh đã tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, hiệu quả.

Phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ - Thực trạng và giải pháp

20/08/2020

PTĐT - Trải qua bao thăng trầm của thời gian, các làng nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại và ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Khơi dậy tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

16/08/2020

PTĐT - Xác định ứng dụng công nghệ cao (CNC) vào sản xuất nông nghiệp là nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân, tỉnh đã tích cực triển khai đồng bộ...

Để không còn “nước mắt da cam”

10/08/2020

PTĐT - Chiến tranh đã lùi xa nhưng di chứng của chiến tranh vẫn còn để lại, trong đó di chứng nặng nề, ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam chính là chất độc hóa học da cam (CĐDC/Dioxin). Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lấy ngày 10/8 hàng năm (ngày đầu tiên quân đội Mỹ rải chất độc hóa học ở chiến trường miền Nam Việt Nam) là ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”.

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

05/08/2020

PTĐT - Đến nay, Phú Thọ chưa có trường hợp mắc bệnh COVID-19, tuy nhiên, ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...