Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Để doanh nghiệp phát triển bền vững

PTĐT - Xác định doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, các cấp, các ngành...

TIN BÀI KHÁC
Phát huy sức mạnh toàn dân phòng cháy, chữa cháy

04/10/2019

PTĐT - Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 2.000 đội PCCC cơ sở với tổng số trên 33 nghìn đội viên nòng cốt, được trang bị tương đối đầy đủ các phương tiện chữa cháy.

“Chuẩn đầu vào”-“Bộ lọc” nâng cao chất lượng đảng viên

01/10/2019

PTĐT - Những năm gần đây, tình trạng một số đảng viên, đặc biệt là đảng viên trẻ không còn thiết tha với tổ chức, tự ý bỏ sinh hoạt dẫn đến bị xóa tên khỏi danh sách ...

Khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước

30/09/2019

PTĐT - Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã diễn ra sôi nổi ở khắp các địa phương trong tỉnh, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, phát huy được sức mạnh của toàn xã hội.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Giải bài toán phát triển bền vững

23/09/2019

PTĐT - Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) đã ngày càng khẳng định hiệu quả, vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ...

Hoàn thổ môi trường sau khai thác tài nguyên, khoáng sản

19/09/2019

PTĐT - Hoàn thổ là nghĩa vụ bắt buộc của các đơn vị, doanh nghiệp (DN) sau khi kết thúc hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản (TNKS). Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, tình trạng một số đơn vị, DN “quên” thực hiện việc hoàn thổ, phục hồi lại môi trường sinh thái...

Sống xanh - bắt đầu từ hôm nay

14/09/2019

PTĐT - Những năm trở lại đây các cụm từ “bảo vệ môi trường”, “rác thải nhựa”, “sống xanh” ở nhóm các cụm từ được tìm kiếm nhiều. Những hiện tượng như: Ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu… vẫn đang đe dọa cuộc sống con người từng ngày. Và “sống xanh” trở thành một xu hướng văn minh trong cuộc sống hiện đại.

Tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống

09/09/2019

PTĐT - Chúng ta đã nghe rất nhiều về cụm từ “kỹ năng sống” và “giáo dục kỹ năng sống cho trẻ”. Nhưng có lẽ vẫn còn nhiều người chưa thực sự hiểu đầy đủ về cụm từ này. Theo WHO, kỹ năng sống là những kỹ năng tâm lý xã hội và giao tiếp mà mỗi cá nhân cần có để tương tác...

Gỡ khó trong phát triển làng nghề ở Tam Nông

04/09/2019

PTĐT - Thời gian qua, bám sát Kế hoạch 5025/KH- UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh về phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016- 2020, huyện Tam Nông đã ưu tiên phát triển các ngành nghề có tiềm năng, các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương. Tuy nhiên, đến nay việc phát triển làng nghề vẫn còn gặp không ít khó khăn.