Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Thứ ba, 03/12/2019, 08:13:45
Print + | - Font Size: A
Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

A Font Size: - | +

11-1575335719
Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi chào mừng 89 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 ở khu Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tạo sân chơi bổ ích, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

PTĐT - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo người dân không chỉ ở khu vực thành, thị mà cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Huyện Tân Sơn hiện có 17 xã, 172 khu dân cư với trên 80 nghìn người sinh sống, trong đó có 83% là đồng bào dân tộc thiểu số thu nhập bình quân còn ở mức thấp, các hủ tục vẫn còn lẩn khuất trong các thôn bản vùng cao... Xác định phong trào TDĐKXDĐSVH có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, Ban chỉ đạo phong trào của huyện và cơ sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo, triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tập trung vào mục tiêu “Xây dựng gia đình văn hoá”, huyện thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và vận động người dân tham gia thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ; tổ chức các hội thi, tọa đàm nhân ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân Ngày gia đình Việt Nam (28/6) và nhân rộng các mô hình, CLB phòng, chống bạo lực gia đình... Từ đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy, đời sống kinh tế ổn định, có bước phát triển. Đến nay, toàn huyện có 18.008/20.665 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm trên 80%, 136/172 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”… 

Cùng với mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, các phong trào khác như: “Thực hiện nếp sống văn hóa, môi trường văn hóa”; “Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”… được triển khai sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ và nhân dân trên toàn huyện, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, xích mích, bất hòa tại cộng đồng dân cư; các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương được giữ gìn, phát huy; tệ nạn xã hội được đẩy lùi, hủ tục từng bước được xóa bỏ; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ông Trần Văn Giang - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện khẳng định: “Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã đem lại hiệu quả thiết thực. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17,06%, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Những kết quả đạt được của huyện Tân Sơn và một số địa phương thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: Thành phố Việt Trì; huyện Lâm Thao; thị xã Phú Thọ... đã tạo sức lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các thôn, bản, khu dân cư. Từ đó, người dân đã ý thức hơn trong việc thắt chặt tình làng nghĩa xóm, vận động nhau cùng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.


img0610-1575335735
Các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư, xây dựng đã mang đến sân chơi bổ ích cho các em nhỏ ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Có được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức vào cuộc của các địa phương, cơ quan, đơn vị và đông đảo đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Hàng năm, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo phong trào đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh... phát động nhiều phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng... Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH hỗ trợ 193 hộ nghèo xây dựng và sửa chữa nhà ở với số tiền 4 tỉ 935 triệu đồng; hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, giống cây, con... cho 40 hộ nghèo với số tiền 203 triệu đồng; trợ giúp 38 bệnh nhân bệnh nặng, hiểm nghèo ốm đau, nằm viện trị giá 56 triệu đồng; trợ giúp 565 học sinh nghèo đến trường với số tiền 472 triệu đồng. Những hoạt động trên đã tạo sự lan tỏa sâu rộng và phát huy tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điểm nhấn quan trọng của phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh thời gian qua là việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, các tiêu chuẩn xây dựng “Gia đình văn hoá”; “Khu dân cư văn hóa”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” tới các gia đình, khu dân cư và các cơ quan, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Trong đó, tập trung vận động nhân dân thực hiện quy ước, hương ước; quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ; tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” (18/11) hàng năm với nhiều nội dung phong phú; giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, huy động các nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao... Đến nay, toàn tỉnh có trên 1.000 điểm vui chơi văn hóa thể thao; 1.806  câu lạc bộ TDTT quần chúng, trên 35,9% người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên; 342.216/388.882 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 2.520/2.887 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo các tiêu chí cơ quan văn hóa…

Để phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục được triển khai rộng khắp, hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào, đặc biệt là về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị, cơ quan, khu, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao một cách đồng bộ, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Quốc Đại

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang