Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

Thứ tư, 21/08/2019, 10:01:53
Print + | - Font Size: A
Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

A Font Size: - | +

1111-1566374397
Dân quân xã Đông Thành, huyện Thanh Ba tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

PTĐT - Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động trong công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với LLVT và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực kiểm tra, đôn đốc triển khai, thực hiện công tác vận động quần chúng gắn với các phong trào thi đua quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân vận, những năm qua, Ban CHQS huyện Phù Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với LLVT huyện. Nhờ thực hiện quy chế phối hợp, nội dung, hình thức công tác dân vận của LLVT không ngừng được đổi mới. Các đơn vị đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” theo quan điểm “miệng nói, tay làm”. Ban CHQS huyện luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện bám sát địa bàn, nắm vững chủ trương của cấp ủy, chính quyền, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đơn vị đã phối hợp thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của huyện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần tích cực trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân với nhiều việc làm thiết thực. Trong đó, Ban CHQS huyện  đã phối hợp với Ban dân vận Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện với trên 500 người tham gia giúp dân tu sửa, san lấp, phát quang, sửa chữa hơn 10km đường giao thông. 

Thiếu tá Hoàng Việt Phú - Chính trị viên phó, Ban CHQS huyện cho biết: “Thông qua các hoạt động cụ thể, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; thường xuyên bổ sung tổ, đội công tác ở cơ sở có đủ số lượng và chất lượng, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác dân vận phù hợp với điều kiện của đơn vị, địa phương”.

Cùng với Phù Ninh,  Thanh Thủy cũng là địa phương thực hiện hiệu quả công tác phối hợp hoạt động công tác dân vận. Các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị quân đội trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị; xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, xây dựng tình đoàn kết quân dân, gắn với việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các giải pháp tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới. Do làm tốt công tác dân vận, nhân dân trên địa bàn huyện đã hiến trên 20.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, đóng góp trên 17 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa khu dân cư, xây dựng 45km đường điện thắp sáng đường quê, 34km con đường hoa, gần 300 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thu gom 45m3 rác thải sinh hoạt, huy động gần 1.000 lượt nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới tại các xã… Ngoài ra, huyện còn tích cực vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc, tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và công tác phối hợp trong công tác xóa đói giảm nghèo, đã xóa được trên 100 nhà dột nát, nhà tạm cho hộ nghèo; 2 xã công giáo toàn tòng đạt chuẩn nông thôn mới góp phần để 14/14 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 


20190514161823-1-1-1566374624
Mô hình “Dân vận khéo” hố rác tại gia đình ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê được nhiều hộ dân tham gia thực hiện, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Thực tế cho thấy, những năm qua, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020. Trên cơ sở chương trình của Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện, 100% khối dân vận cấp xã đã kịp thời xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động cụ thể với các nhiệm vụ trọng tâm như làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ LLVT và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước;  phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận đã chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận trong đồng bào dân tộc, công tác tôn giáo; chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Tăng cường phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

Hội LHPN phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS và Hội LHPN các huyện, thành, thị lồng ghép tổ chức trên 1.000 hội nghị tập huấn, gần 4.000 buổi tuyên truyền cho gần 170.000 lượt phụ nữ về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho trên 700.000 lượt người về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng; vận động trên 44.000 lượt phụ nữ tham gia thu gom trên 351 tấn rác thải sinh hoạt; khơi thông 1.710km cống, rãnh thoát nước; phát quang bụi rậm 4.890km đường giao thông; vệ sinh 3.215km đường làng, ngõ xóm; vận động 253.639 gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Bộ CHQS tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp tham gia xây dựng nông thôn mới tại 91 xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và địa bàn phức tạp;  củng cố 21 tổ chức đoàn thể cơ sở yếu, tổ chức 32.149 lượt cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ trong huấn luyện, diễn tập kết hợp làm công tác dân vận tại 556 cơ sở giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp hoạt động công tác dân vận, thời gian tới, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận các cấp chú trọng đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động; chủ động xây dựng chương trình phối hợp trọng tâm, trọng điểm hàng năm, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện thống nhất từng nội dung, nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp tham mưu và tham gia xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện về chính trị gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở các địa bàn trọng yếu, xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Hương

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang