Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ

Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động  phải thực sự mạnh về chất, có ý nghĩa thiết thực

Thứ ba, 27/10/2020, 07:37:58
Print + | - Font Size: A
Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động  phải thực sự mạnh về chất, có ý nghĩa thiết thực

Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động  phải thực sự mạnh về chất, có ý nghĩa thiết thực

A Font Size: - | +

mg0165-1603446189
Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen, tặng hoa chúc mừng 59 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.

PTĐT - Phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, của tổ chức Công đoàn và thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác thi đua, những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn 2016-2020, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Phú Thọ luôn được các cấp Công đoàn triển khai rộng khắp, thu hút các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn, việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, được các cấp Công đoàn trong tỉnh duy trì, tổ chức sôi nổi, liên tục, đều khắp trong các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức, phát động phong trào thi đua với những chương trình, nội dung, hình thức khác nhau.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều chỉ đạo, tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua giữa LĐLĐ tỉnh với LĐLĐ các huyện, thành thị; Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu công nghiệp; các Công đoàn cơ sở trực thuộc; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ. Thực tế cho thấy, sau mỗi lần tổ chức biểu dương đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác, phong trào thi đua trong CNVCLĐ lại được dấy lên mạnh mẽ, điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực.

Bám sát chủ đề thi đua giai đoạn 2015-2020 “CNVCLĐ Phú Thọ trí tuệ, sáng tạo, đổi mới vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, sớm đưa Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp”, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động cụ thể hóa thành các phong trào thi đua hành động cách mạng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”; thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn; học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.


kinhte-1603446230
Công nhân lao động Phú Thọ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể, người sử dụng lao động tổ chức phát động,  đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên mọi lĩnh vực lao động, sản xuất, công tác. Trong 5 năm qua, đội ngũ CNVCLĐ toàn tỉnh đã tham gia thực hiện trên 621 công trình sản phẩm với giá trị đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng, làm lợi trên 85 tỷ đồng. Thực hiện phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp trong CNVCLĐ, trong 5 năm (2016- 2020), toàn tỉnh đã có trên 92.957 lượt CNVCLĐ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tay nghề, ngoại ngữ, tin học... Hưởng ứng phong trào “Xanh - sạch-  đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, sau 5 năm, đã có gần 1.000 giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của CNLĐ được ứng dụng, có tác dụng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường; hằng năm có gần 100 công trình sản phẩm tiêu biểu được gắn biển trong phong trào Xanh- sạch - đẹp…

Thành tích của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Phú Thọ 5 năm qua đã được Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận và tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, liên tục từ năm 2016-2020 LĐLĐ tỉnh Phú Thọ được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc; đặc biệt năm 2019, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh Phú Thọ vinh dự được Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du miền núi Phía Bắc  tôn vinh là đơn vị dẫn đầu, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, có những lúc, những nơi, phong trào thi đua chưa mạnh, chưa sâu rộng, đều khắp, nội dung thi đua còn nghèo nàn, hình thức thi đua chưa phong phú, hiệu quả chưa cao. Việc kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, phát hiện, nhân rộng điển hình ở một số địa phương, ngành, cơ sở còn chậm.

Hiện nay nhiều đơn vị xây dựng điển hình tiên tiến chỉ mới để tuyên dương chứ chưa phải để mọi người học tập, noi theo. Có những điển hình tiên tiến biểu dương, khen thưởng xong không nhân rộng được vì đơn vị không xây dựng được kế hoạch nhân rộng bài bản, hoặc điển hình tiên tiến không thực chất, không được tập thể lao động bầu chọn giới thiệu, điển hình khó làm theo... Điều này làm giảm tác dụng, ý nghĩa của việc biểu dương điển hình tiên tiến rất nhiều.

Bước vào giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn cao điểm đẩy nhanh tiến trình CNH-HĐH đất nước, mục tiêu của phong trào thi đua được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xác định là “CNVCLĐ Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững”. Từ mục tiêu này, các cấp Công đoàn trong tỉnh sẽ cụ thể hóa thành các phong trào phù hợp, trọng tâm vẫn là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, kỹ năng  nghề nghiệp, tác phong lao động công nghiệp.

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phối hợp với các cấp, các ngành chức năng chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo cho người lao động như vấn đề tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo động lực để người lao động làm việc hăng say. Ở đâu quyền lợi của người lao động chưa được quan tâm, bị xâm phạm ở đó khó có phong trào thi đua.

Đối với cán bộ Công đoàn làm công tác thi đua, phải gắn bó chặt chẽ với phong trào ở cơ sở, nắm bắt, phát hiện các điển hình tiên tiến cần phát huy, nhân rộng, tạo sức sống cho phong trào, tránh tình trạng biểu dương, khen thưởng điển hình qua báo cáo, xác định rõ công tác thi đua, khen thưởng là trách nhiệm của mình, là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoạt động của Công đoàn cơ sở. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, phải đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua. Chú trọng việc xem xét đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng, quy trình phát hiện, xem xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân đề nghị biểu dương, khen thưởng, nhân rộng. Có như vậy, phong trào thi đua yêu nước mới thực sự đi vào thực chất, mới có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh cái hay, cái tốt, đẩy lùi cái xấu, cái lạc hậu.

Hà Đức Quảng
TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  

Ý kiến bạn đọc ( 0 )
Bình luận bài viết
CAPTCHA Image security
TIN LIÊN QUAN
rss - Trở về đầu trang