Logo of Phú Thọ Logo of Phú Thọ
Yên Lập xây dựng chính quyền điện tử

PTĐT - Là địa phương triển khai điểm mô hình chính quyền điện tử (CQĐT), thời gian qua, với quyết tâm cao và cách làm sáng tạo, huyện Yên Lập...

TIN BÀI KHÁC
Danh sách công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

28/09/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

28/09/2018

Ngày 24/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2445/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

15/09/2018

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Danh mục bao gồm 1.150 thủ tục hành chính, trong đó chia thành 78 lĩnh vực.

Ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

14/09/2018

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. 

Công nghệ hóa quy trình đăng ký và quản lý hộ tịch

15/08/2018

PTĐT-Thực hiện mục tiêu ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên toàn tỉnh, hình thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung, có sự quản lý thống nhất 3 cấp tỉnh

Cung cấp dịch vụ hành chính công qua Bưu điện những kết quả bước đầu

08/08/2018

PTĐT - Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg và Quyết định số 2077/QĐ - UBND tỉnh về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích...

Minh Hòa làm tốt công tác cải cách hành chính

02/08/2018

PTĐT-Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa...

Hiệu quả từ một nền hành chính phục vụ

02/07/2018

PTĐT-Được xác định là một giải pháp quan trọng, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh...